Medlemsavgift

Medlemsavgiften för läsåret är 60 euro/familj. Medlemsavgiften gäller alla de barn i familjen som deltar i verksamheten och ger rätt att utnyttja både morgon- (åk. 1-4) och eftermiddagsklubben (åk. 3-4).

Medlemsavgiften betalas in på Ålandsbankens konto: FI64 6601 0010 5130 26 senast 2 veckor efter det att barnet börjar på morgon- och/eller eftermiddagsklubben. Referensnumret är 1012.

Deltagaravgift

Utöver medlemsavgiften betalar du 1e/morgon för morgonklubben och 2e/eftermiddag för eftermiddagsklubben. Denna avgift betalar du eller barnet kontant på plats till resp. klubbledare. Du kan också betala för flera dagar samtidigt i förväg.

Frukost eller mellanmål

Morgonmålet och mellanmålet ordnas av Arkea i skolans matsal. Om ditt barn äter frukost på morris eller mellanmål på eftis så ska du köpa ett mellanmålskort. Kortet kostar 20 euro. Fråga instruktioner av morrisledare.