Föreningen

Föreningen Cygnaeus Morgonklubb rf. grundades av föräldrar till barn i Cygnaeus skola för att svara på behov av morgonverksamhet för de yngsta klasserna och eftisverksamhet för lite äldre barn som går i skolan. År 2015 inleddes också verksamhet i Braheskolan. Föreningen anställer ledare för verksameten och ansvarar för att söka finansiering för verksamheten. Alla medlemmar är välkomna på höstmötet!

Finansieringen

Morgon- och eftermiddagsklubben finansieras av Sundells stiftelse, Petreliusstiftelsen, Brita Maria Rehnlunds stipendiefond, Fruntimmersföreningen i Åbo rf. och Hem och Skola i Åbo rf.

Styrelsen hösten 2017- hösten 2018

Jennifer Penttinen, ordförande, epost jennifer.penttinen(a)gmail.com

Karen Westerholm, vice ordförande

Tove Österroos, kassör

Jessica Lindström, sekreterare

Gurli-Mari Gardberg, styrelsemedlem

Reima Söderman, styrelsemedlem