Föreningen

Föreningen Cygnaeus Morgonklubb rf. grundades av föräldrar till barn i Cygnaeus skola för att svara på behov av morgonverksamhet för de yngsta klasserna och eftisverksamhet för lite äldre barn som går i skolan. År 2015 inleddes också verksamhet i Braheskolan. Föreningen anställer ledare för verksameten och ansvarar för att söka finansiering för verksamheten. Alla medlemmar är välkomna på höstmötet!

Finansieringen

Morgon- och eftermiddagsklubben finansieras av Sundells stiftelse, Petreliusstiftelsen, Brita Maria Rehnlunds stipendiefond, Kulturfonden och Hem och Skola i Åbo rf.

Styrelsen hösten 2023- hösten 2024

Mathias Hellberg, ordförande, epost

mhellberg86@gmail.com

Pia Lindman

Ronja Toivoniemi

Julia Laaksonen

Hanna Peltoniemi