Föreningen

Föreningen Cygnaeus Morgonklubb rf. grundades av föräldrar till barn i Cygnaeus skola för att svara på behov av morgonverksamhet för de yngsta klasserna och eftisverksamhet för lite äldre barn som går i skolan. År 2015 inleddes också verksamhet i Braheskolan. Föreningen anställer ledare för verksameten och ansvarar för att söka finansiering för verksamheten. Alla medlemmar är välkomna på höstmötet!

Finansiering

Morgon- och eftermiddagsklubben finansieras av Sundells stiftelse. Klubbarna har också fått bidrag från Hem och Skola i Åbo rf., Svenska Folkskolans Vänner och Fruntimmersföreningen i Åbo rf.

Styrelse 2016

Jennifer Penttinen, ordförande, Tel 040-5213079 epost jennifer.penttinen(a)abo.fi

Henna Sucksdorff, vice ordförande

Tove Österroos, kassör

Kati Palmberg, sekreterare

Gurli-Mari Gardberg, styrelsemedlem

Leigh-Ann Lindholm, styrelsemedlem

Gita Ellmen, styrelsemedlem