Välkommen till Cygnaeus Morgonklubb r.f. i Åbo

 

CYGNAEUS SKOLA

Morgonklubben
Alla skoldagar kl 7.10-9.10, för elever i åk 1-4

Eftermissagsklubben
Alla skoldagar kl. 12.30-16.30 för elever i åk 3-4
Plats: skolans lokaler.


BRAHESKOLAN

Morgonklubben
Alla skoldagar 7.10-9.10, för elever i åk 1-2

Genom att bli medlem i föreningen får ditt eller dina barn rätt att utnyttja morgon- och/eller eftermiddagsklubben. Till morris och/eller eftis kan barnen sedan komma utan förhandsanmälan, en eller flera dagar i veckan. 

 

Morgon- och eftermiddagsklubbverksamheten inleds i båda skolorna vid terminstarten 18.8.2016.

Morris broschyr